nová zelená úsporám

Našim klientům nabízíme:

a) dotace pro rodinné domy
- NZÚ (Nová zelená úsporám)
- kotlíková dotace

b) dotace pro SVJ a bytové domy
- IROP mimo bytové domy na území hlavního města v Praze

- PANEL 2013+

- NZU 2016 - pro bytové domy na území hlavního města v Praze

Bytové domy bez bariér

c) Dešťovka - dotační program na podporu udržitelného hospodaření s vodou v domácnostech

    Cílem programu je motivovat vlastníky a stavebníky rodinných a bytových domů v celé ČR                          k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou a snížit tak množství odebírané pitné                            vody z povrchových a podzemních zdrojů.

    Z dotace lze pokrýt až 50 procent výdajů na pořízení některého ze tří typů systémů:

1.   zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady

2.   akumulaci srážkové vody pro splachování WC a zálivku

3.   využívání přečištěné odpadní vody jako vody užitkové


d) poradenství v energetických úsporách, rekonstrukcích rodinných a bytových domů

e) projektová dokumentace

f) PENB – průkaz energetické náročnosti budovy

výběrová řízení

h) rozpočty

i) financování projektů

j) zajišťujeme technický dozor koordinátora bezpečnosti stavby

k) termovizní měření

l) prezentace na schůzi společenství vlastníků

m) dodávky materiálů - CAPAROL